Anarchismus pro začátečníky

Dlouho plánovaná, ale až letos realizovaná brožura seznamuje se základními principy anarchismu, anarchistickým pohledem na svět, ale také na sebe sama. Vedle toho ukazuje šíři zájmů a aktivit anarchistického hnutí, které se týkají široké škály aspektů života člověka, společnosti i samotného hnutí.

Nečekejte žádné dlouhé citáty klasiků, přemíru cizích slov, nesrozumitelné filozofické rozbory ani historický exkurz plný jmen a dat. Publikace je velmi názorným úvodem do myšlenek anarchismu z pohledu, jenž odpovídá aktuální době. Je vhodná jak pro anarchisty a anarchistky, tak pro lidi, kteří se s myšlenkami anarchismu nikdy v životě nesetkali.

Návrh textu této přehledné knížečky byl dán k připomínkám členům a členkám Anarchistické federace (AF), takže její finální podoba může být považována za jakési kolektivní dílo AF. Naše nakladatelství věří, že Anarchismus pro začátečníky přitáhne k anarchistickým myšlenkám nové čtenáře a podnítí k jejich dalšímu studiu, a především k praktické aktivitě.

„Anarchismus?“
„Ano, anarchismus!“
„A proč vlastně?“
„Protože… hmm… Kde začít? Protože náš štve ekonomický a politický útlak. Protože nedokážeme být natolik slepí, abychom uvěřili pohádce parlamentní demokracie. Protože odmítáme nepřirozené autority, které nám diktují, co můžeme a nemůže, a vnucují nám způsob, jakým přežít své životy. Protože nedokážeme snášet sociální nespravedlnost a diskriminaci jen proto, že se někdo narodil v určité sociální skupině, s určitou barvou kůže nebo pohlavím. Protože…“
„Kritizovat ale umí každý.“
„Naneštěstí neumí.“
„Ale tak to už na světě chodí.“
„Blbost. To odmítáme. Jiný svět je možný. Je jen třeba odmítnout ten starý.“
„A co místo něj?“
„Přece společnost, která bude svobodná, kde bude mít každý možnost mluvit do toho, jak bude vypadat jeho život. Kde se bude žít namísto přežívání v kruhu pracuj a konzumuj. Kde bude mít každý rovný hlas a život společnosti budou určovat její potřeby a ne finanční zájmy nejbohatšího a nejmocnějšího promile světové populace.“
„To zní dobře. A je možnost se někde o anarchismu dozvědět víc?“
„Rozhodně. Co začít třeba touhle brožurou?“

Anarchismus pro začátečníky
84 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 55 Kč.
K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech, jejich přehled naleznete ZDE (na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním – děkujeme za pochopení). Doporučujeme objednávat v e-shopu Roleta39.