Statě o revoluci

Co se odehrálo v Bělorusku během horkého léta 2020? Proč zprávy z poměrně klidné postsovětské země najednou přitáhly pozornost celého světa? „Spontánní sebeorganizace společnosti, revoluční situace, nelegitimita voleb, to jsou všechno mýty, které snadno vyvrací hloubková analýza,“ cynicky prohlásil běloruský diktátor Alexandr Lukašenko v září 2020.

Tato brožura je právě pokusem o takovou analýzu: popisuje příčiny skutečné revoluční situace v Bělorusku a důvody, které vedly k sebeorganizaci běloruské společnosti, aby se konečně postavila tamnímu brutálnímu režimu – jak jinak než za aktivní účasti běloruských anarchistů.

Zde publikované texty našeho kamaráda Maxe Ščura vznikly v červnu až září 2020 v bezprostřední reakci na vývoj v Bělorusku a jsou poznamenané emoční stopou tamních událostí.

Max Ščur: Statě o revoluci (česky o událostech v Bělorusku)
64 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 40 Kč.
K zakoupení na některých akcích antiautoritářského hnutí, koncertech a festivalech a na distribučních místech, jejich přehled naleznete ZDE (na jednotlivých distribučních místech se objevují publikace Nakladatelství AF zpravidla se zpožděním – děkujeme za pochopení). Doporučujeme objednávat v e-shopu Roleta39.