Jaroslav Hašek: Všivá historie

Tuto knihu vydáváme jako poctu Jaroslavu Haškovi, jehož sté výročí úmrtí si letos připomínáme.

Jaroslav Hašek (1883–1923) je asi nejznámější český spisovatel ve světě. Je otázka, jak moc známý je fakt, že byl zároveň anarchistou. Někdy se tato skutečnost přechází tím, že šlo jen o nedlouhou epizodu jeho života, ale my tento názor nesdílíme. Při studiu Haškova života a díla se totiž neustále přesvědčujeme o jeho hluboce antiautoritářském postoji. Ten se projevuje především zesměšňováním institucí, jako je církev a víra, stát a jeho armáda, úřady a cenzoři, politické strany a jejich sliby, a to včetně těch dělnických. To vše trochu víc dopodrobna rozebíráme v letošním jarním čísle (1/2023) anarchistické revue Existence. Na jejích stránkách si všímáme mnohovrstevnatosti Haška jako člověka, jeho aktivního působení v českém anarchistickém hnutí, které je rámováno léty 1903 až 1907, jeho pozdějších projevů, které byly anarchismem přinejmenším ovlivněny, i možností, jak ho vnímat coby autora inspirativního pro současnost.

Dalším naším krokem, který má zviditelnit Haška jako svérázného anarchistu, je tedy tento soubor povídek, humoresek, básní a fejetonů, které vydal v anarchistických novinách Omladina, Nová Omladina, Komuna a Chuďas, v nichž působil coby jejich placený redaktor. Jsou tu také dvě povídky, které vyšly v anarchistickém časopise Matice Svobody, přičemž o druhé si myslíme, že byla přetištěna bez autorova vědomí.

Knihu jsme nazvali Všivá historie po jedné ze zařazených Haškových povídek. Texty řadíme chronologicky, přičemž chybí text „Z deníku sv. Václava. Poznámky mučedníka“, jenž měl vyjít v Nové Omladině (roč. 1, č. 96, 12. 12. 1906), avšak byl celý cenzorem konfiskován a nepodařilo se dohledat rukopis. Kde jsme uznali za vhodné, opatřili jsme texty poznámkami, přičemž některé jsme přebrali tak, jak byly uvedeny v sebraných Spisech Jaroslava Haška.

Jsme přesvědčeni, že se čtenářky a čtenáři budou Haškovými pracemi dobře bavit, stejně jako my, když jsme je připravovali k vydání.

196 stran A6, doporučený příspěvek na pokrytí nákladů 150 Kč

K sehnání na distribučních místech nebo v e-shopu Roleta39.